Mål: M 4955-13

Avgörande

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt det av kommunen förelagda vitet.