Mål: P 2575-13

Avgörande

På grund av den ändring i PBF som trätt i kraft den 1 juli 2013 har någon byggsanktionsavgift inte kunnat påföras.