Mål: M 6962-13

Avgörande

Muddring av grund mjukbotten runt bojplats har ansetts kräva strandskyddsdipens.