Mål: P 6220-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett tidsbegränsat bygglov eftersom det inte var visat i målet att behovet av den sökta åtgärden enbart var tillfälligt.