Mål: P 7862-13

Avgörande

Byggnation av komplementbyggnad som begränsar grannes sjöutsikt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet och skäl för att neka bygglov saknas.