Mål: F 7931-12

Avgörande

Sedan målet överklagades har parterna träffat en överenskommelse om fastighetsregleringens utformning m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte funnits några hinder mot att förordna i enlighet med överenskommelsen.