Mål: P 5107-13

Avgörande

Ett planerat 16 kvm stort förråd som i sin helhet var tänkt att placeras på punktprickad mark en meter från tomtgräns har inte betraktats som en mindre avvikelse från planen.