Mål: P 8651-12

Avgörande

Fråga om ytterligare två bygglov kan ges inom ett bostadsområde med 13 bostadsfastigheter med hänsyn till den vägstandard som tillfartsvägen har och sålunda om vägförhållandena är tillräckligt utredda (1 kap 6 § ÄPBL).