Mål: F 5627-13

Avgörande

Det har inte funnits förutsättningar att, utan att dessförinnan utfärda stämning, ogilla en klandertalan avseende vissa beslut som fattats på en samfällighetsförenings föreningsstämma.