Mål: P 5608-13

Avgörande

Byggande av veranda ovanpå ett tillbyggt garage har bedömts som en fasadändring och inte en tillbyggnad. Byggnationen har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för grannen, trots nära avstånd.