Mål: F 9006-13

Avgörande

Sedan parterna kommit överens har målet avskrivits. Parterna har förklarat att man avser att ge in överenskommelsen till Lantmäteriet i enlighet med 43 § anläggningslagen.