Mål: F 698-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en sameby ska få viss ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen eftersom samebyn delvis haft framgång med sin talan och det har ansetts möjligt att fördela rättegångskostnaderna på olika frågor.