Mål: M 2368-13

Avgörande

Särskilda skäl har ansetts föreligga att medge dispens från biotopskydd. Ansökan avsåg fyra oxlar i mycket dåligt skick i en trädallé. Sökanden har åtagit sig att plantera ersättningsträd och låta de fällda träden ligga kvar på marken som en värdefull biotop.