Mål: M 6653-13

Avgörande

Anmälda åtgärder (byggande i vatten) har ansetts vara av så begränsad omfattning att länsstyrelsens beslut att lämna åtgärden utan erinran kunnat godtas.