Mål: M 4091-13

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har inte bedömts föreligga för nybyggnad av komplementbyggnad utanför etablerad tomtplats.