Mål: P 4489-13

Avgörande

En hyresgäst har ansetts ha talerätt mot ett beslut att bevilja bygglov för balkonger på en angränsande fastighet.