Mål: M 2831-13

Avgörande

Det är byggnadens faktiska användningssätt som bör avgöra om den kan undantas från kraven att inventera PCB. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom att döma ut förelagda viten.