Mål: P 8109-13

Avgörande

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013, då en åtgärd att bygga utan lov inte träffas av någon avgiftsbestämmelse efter ändringar i PBF.