Mål: P 4741-13

Avgörande

Fråga om bygglov för uthus inom bostadsfastighet strider mot detaljplan och om det är möjligt minska den i detaljplanen angivna byggrättens omfattning med hänsynen till eventuella olägenheter för omgivningen