Mål: F 4141-13

Avgörande

Vid årsstämma fattade beslut att samfällighetsföreningen skulle betala registreringskostnader för andra samfällighetsföreningar har upphävts. Årsstämmans beslut att tillstyrka budgeten, i vilken avsatts kostnader för vägunderhåll i andra föreningar, har också upphävts, dock med en skiljaktig.