Mål: P 2036-13

Avgörande

En mobil ljusskylt, placerad där omfattande trafik förekommer, har ansetts vara bygglovspliktig.