Mål: M 1818-13

Avgörande

I mål om tillsyn över sjön Tämnarens reglering har Mark- och miljööverdomstolen bedömt hur en föreskriven dämningsgräns och ett villkor om förhandstappning ska tolkas. Domstolen har slagit fast att det inte funnits anledning för länsstyrelsen att vidta tillsynsåtgärder.