Mål: P 3922-13

Avgörande

Ny ägare till grannfastighet har ansetts ha rätt att föra talan mot ett bygglov som beviljats innan han övertog fastigheten. Den tidigare fastighetsägaren har ansetts inte ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet.