Mål: P 314-13

MÖD 2013:35

Vägledande avgörande

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen utgör en allmän plats. Eftersom även övriga förutsättningar för bygglov förelegat har byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov fastställts.