Mål: P 11463-12

MÖD 2013:35

Vägledande avgörande

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen är betecknad som allmän plats. Målet har dock återförvisats för prövning av om övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda.