Mål: M 3679-13

MÖD 2013:34

Vägledande avgörande

Miljönämnden har haft rätt att ta ut tillsynsavgift av Swedavia såsom verksamhetsutövare till den civila flygverksamheten vid Luleå Airport. Detta trots att tillståndet till flygverksamheten vid flygplatsen lämnats till Försvarsmakten.