Mål: M 5451-13

MÖD 2013:37

Vägledande avgörande

Fråga om strandskyddsdipens kan medges vid ändrad användning av receptionsbyggnad till fritidshus.