Mål: P 3194-13

Avgörande

Grannar som i ett granneyttrande enligt 9 kap. 25 § PBL medgett sökt bygglov har efter att bygglov beviljats av byggnadsnämnden inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet. Byggnadsnämndens beslut har inte ansetts gå dem emot.