Mål: P 3369-13

Avgörande

Uttagande av tilläggsavgift har i visst fall inte bedömts lagligen grundat.