Mål: P 5940-13

Avgörande

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 eftersom PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.