Mål: M 5115-13

Avgörande

En ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken har inte getts in innan åtgärder enligt villkoret skulle vara fullgjorda. Avvisningsbeslutet har fastställts.