Mål: M 632-13

MÖD 2013:50

Vägledande avgörande

Fråga om äldre vattenkraftverk, genom en år 1889 meddelad dom, haft sådant tillstånd att det inte behövt lagligförklaras i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverket.