Mål: P 8918-12

Avgörande

Föreläggande att riva olovligt utförd tillbyggnad har undanröjts
av Mark- och miljööverdomstolen då föreläggandet brustit i tydlighet