Mål: M 2748-13

Avgörande

Ett beslut om påförande av tillsynsavgift har fastställts.