Mål: M 11581-12

Avgörande

Fråga om betydelse av ett av tillsynsmyndigheten lämnat meddelande angående tolkning av villkor om arbetstider.