Mål: F 5418-13

Avgörande

I ett mål om fastighetsbildning har strandskydd har inte ansetts gälla vid en anlagd våtmark som är under igenväxande och vars vattenspegel uppgår till cirka 1 000 kvadratmeter.