Mål: M 11649-12

Avgörande

Särskilda skäl att bevilja tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område har bedömts föreligga