Mål: F 11485-12

Avgörande

Fråga om gemensamhetsanläggning för väg ska omfatta parkeringsplatser.