Mål: M 4291-13

Avgörande

En fastighetsägare har yrkat att bli befriad från anslutnings- och brukningsavgift för spillvatten och vatten eftersom huset på fastigheten står obebott och då det finns brunn på fastigheten med tjänligt vatten. Såväl Statens va-nämnd som Svea hovrätt har lämnat hans yrkande utan bifall.