Mål: P 1020-13

Avgörande

Fråga om att på ett hus omvandla ett verandatak till en balkong och om detta medför betydande olägenhet för grannen.