Mål: F 2613-13

Avgörande

Två skiften i olika kvarter, avskilda av en lokalgata och där bägge skiftena enligt respektive detaljplan är avsedda för handel, har genom fastighetsreglering tillåtits att bilda en fastighet.