Mål: F 4879-13

Avgörande

Mark- och miljödomstols avskrivningsbeslut har undanröjts då beslutet grundats på en återkallelse som föranletts av ett felaktigt besked till återkallande part från domstolens sida.