Mål: P 3247-13

Avgörande

Byggnadsnämnd har ansetts inte ha uppfyllt sin skyldighet att kommunicera en ansökan om bygglov. Även fråga om vilken prövning som gjorts i nämnden. Ärendet har återförvisats till byggnadsnämnden.