Mål: P 7962-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens beslut om inhibition eftersom beslutet fattats trots att nämndens beslut om beviljat bygglov redan upphävts av länsstyrelsen.