Mål: M 1527-13

Avgörande

I ett mål om föreläggande avseende undersöknings- och saneringsarbeten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det funnits fog för ett villkor i fråga om arbeten under grundvattenytan.