Mål: P 1476-13

Avgörande

Föreläggande att återställa olovligt riven sjöbod har inte ändrats, utom vad gäller tidpunkt för fullgörande