Mål: P 11219-12

Avgörande

Bygglov för redan utförd tillbyggnad har inte beviljats därför att avvikelsen mot detaljplan, som hade utformats just för att möjliggöra en tillbyggnad på aktuell fastighet, inte kunde godtas som en mindre avvikelse. Kommunens föreläggande om rättelse har fastställts.