Mål: M 1341-13, M 1585-13, M 1586-13, M 1587-13

Avgörande

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit det visat att vitesföreläggandet överträtts och att förutsättningar för utdömande av vitet förelegat.