Mål: P 311-13

Avgörande

Efter invändningar bl.a. om jäv vid handläggningen hos kommunen, har överklagande av detaljplan avslagits.