Mål: P 3542-13

Avgörande

Tilläggsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 då PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.